בקשה ליצירת קשר

משלוח הבקשה ליצירת קשר הנני מאשר ונותן לאקספריטי את הסכמתי הכתובה לפנייה שיווקית בכל אמצעי התקשורת ולרבות שיחה טלפונית. הסכמה זו תהיה בתוקף בכפוף לכל דין וכל עוד לא נתקבלה ממני הודעה אחרת שיכולה להינתן על ידי בכל עת באחד מאמצעי הקשר עימכם כמפורט באתר האינטרנט שלכם. מובהר כי אין באמור בהסכמה לאמור בסעיף זה כדי להוות הסכמה לביצוע עסקה כלשהי.

מדיניות פרטיות

מאחר שחברת Experity (להלן “החברה”) מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר האינטרנט שהיא מנהלת ומפעילה (להלן-“האתר”), החליטה החברה לפרסם את מדיניותה ביחס להגנת הפרטיות באתר, והיא מתחייבת כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו.

מטרת המדיניות להסביר מהם נוהגי החברה ביחס לפרטיות המשתמשים באתר, וכיצד משתמשת החברה במידע, הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר או הנאסף על-ידה בעת השימוש באתר.

תנאים אלה נכתבו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועדים לנשים וגברים כאחד.

כללי

בעת שימוש בשירותי האתר נאסף מידע עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמך ובכתובתך, מוצרים ושירותים שרכשת או ביקשת למכור, אמצעי התשלום ששימשו אותך, וכיו”ב. זהו המידע שאתה מוסר ביודעין, לדוגמה בעת שתירשם לשירותים באתר. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP ) שממנה פנית  ועוד.

רישום לשירותים

ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים באתר או בעת רכישת מוצרים בהם, החברה תבקש ממך רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת השירותים או לרכישת המוצרים. פרטים אלה יכול ויכללו, בין היתר, שם מלא (פרטי + משפחה), כתובת מגורים, כתובת דואר אלקטרוני, מס’ כרטיס אשראי ועוד. מבלי שתמלא את הנתונים הנדרשים, לא תוכל להירשם לשירותים הטעונים רישום או לקבל שירותים נוספים שונים.

לתשומת לבך, מסירת הפרטים בהרשמה לשירות מהווה הצהרה מצדך על מסירתם ביודעין ועל נכונותם ועליך למסור פרטים מלאים ונכונים.

מאגר המידע

הנתונים שתמסור בעת ההרשמה לאתר או לשירות באתר, יישמרו במאגר המידע של החברה. מובהר, כי לא מוטלת עליך החובה למסור את הפרטים, אולם באי מסירתם לא תוכל להשתמש בשירותים אלה.

השימוש במידע

בעת השימוש באתר יכול שיצטבר מידע על מנהגיך, מוצרים ושירותים שרכשת או שביקשת לרכוש, מידע או פרסומות שקראת באתר, העמודים בהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, אמצעי תשלום, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנית ועוד. החברה תעשה שימוש בפרטים הנמסרים על ידך במסגרת הרשמתך לאתר בהתאם להוראות החוק והדין, לרבות: חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981 (להלן – “חוק הגנת הפרטיות”) ועל פי מדיניות פרטיות זו. במסירת הנתונים שלך אתה מסכים לכך שהנתונים שלך ישמשו את החברה לצרכיה השונים והכל בהתאם להוראות כל דין ובהתאם למטרות המפורטות להלן:

המידע שישמש את החברה יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אישית ולא יועבר לצדדים שלישיים, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו.

דיוור ישיר אלקטרוני

החברה  מעוניינת לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי. מידע כזה ישוגר אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו.

החברה לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים.

מסירת מידע לצד שלישי

החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים המפורטים להלן:

Cookies

אתר החברה משתמש ב”עוגיות” (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, לצורך איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש שלך באתר, לאימות פרטים, להתאמת האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע.

Cookies הם קבצי טקסט שנוצרים לפי פקודת הדפדפן שלך ועצם שימושך באתר מעיד על הסכמתך להתקנתם על מחשבך וכן, לשימוש במידע כאמור לעיל. חלק מה-Cookies יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרים על גבי הכונן הקשיח במחשבך. ה-Cookies מכילים מידע מגוון כדוגמת הדפים שביקרת בהם, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד.

החברה נעזרת בנוסף גם ב-Cookies שמקורם בצדדים שלישיים, בהם Google Analytics, שירותי הפרסום של חברת גוגל, ורשתות חברתיות כגון פייסבוק. קבצי העוגיות נועדו עבור הצגת מודעות בדבר מוצרים או שירותים בהתבסס על פעילויותיך השונות ברחבי האינטרנט ואתר ושירותים אחרים בהם ביקרת (בשיטה המכונה Retargeting). בנוסף, קבצי ה-Cookies שמקורם בפייסבוק נועדו להציג לך מידע באתר שמקורו בפייסבוק, לסמן תכנים ש’אהבת’, להמליץ לך על תכנים אחרים שעשויים לעניין אותך ועוד.

דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך רוצה לקבלם, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך, נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. בחלק מהשירותים המוזכרים לעיל, תוכל לבקש את הסרתך מאיסוף קבצי Cookies אודותיך (באמצעות “Opt-Out”):

בנוסף, ניתן למחוק את קבצי ה-Cookies בכל רגע נתון וזאת רק כאשר אינך רוצה להתאים את הפרסומות באתר להעדפותיך. לתשומת לבך, נטרול ה-Cookies עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים באתר.

אבטחת מידע

החברה מיישמת באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.

פנייה כזאת יש להפנות אל info@experity.co

בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך,  אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.

שינויים במדיניות הפרטיות

החברה רשאית לשנות מעת לעת את תנאי מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות שינויים מהותיים או שינויים שאינם מהותיים, תפורסם על כך הודעה בעמוד הבית של האתר. המשך השימוש באתר ובשירותי החברה לאחר השינוי במדיניות מעיד על הסכמתך למדיניות המתוקנת. אם אינך מסכים עם הנוסח המעודכן של המדיניות, עליך לחדול מלעשות שימוש נוסף בשירותי האתר ובשירותי החברה.

נשמח לשמוע איך נוכל לסייע:

הכי מומלץ ומהיר- לקבוע איתנו פגישה ישירות.

אבל אם ההעדפה היא שנחזור אליך, אפשר להשאיר פרטים כאן:

מילוי הפרטים מהווה הסכמה למדיניות הפרטיות של האתר

נהיה בקשר בקרוב!

נתחיל מהסוף . . . . . .

אנחנו כאן כדי להעלות את הרווחיות שלכם. השאיפה שלנו היא לעזור לכם לספק חוויה מעולה ללקוחות שלכם, בעזרת תהליכים אפקטיביים, מערכות מתקדמות ובמינימום בזבוז. לכל חברה יש את האתגרים שלה. לפעמים זה רק ״דבר קטן״, לפעמים מדובר בשינויים חוצי חברה. ואנחנו פה כי לעזור לכם לפתור את שלכם.

מוזמנים להשאיר פרטים (ומבטיחים לחזור בהקדם).

מילוי הפרטים מהווה הסכמה למדיניות הפרטיות של האתר